Ordliste

Afisoleringstang
Specialtang til at fjerne isoleringen på en ledning.

Aflastningsbøjle
Bøjle, der fastholder en ledning, så den ikke kan trækkes ud af fx en lampe eller en stikprop.

Apparatkontakt
Et specielt stik, der er på elapparatet, og som ledningen sluttes til.

Belastningsstrøm
Den strøm, som stikkontakten må belastes med.

Én-polet afbryder
Afbryder kun én ledning.

Faseledningen
Den ledning, der konstant er spænding på.

Flerpolet
afbryder Afbryder flere ledninger på en gang.

Gennemgangsafbryder
Afbryder, der sidder indskudt på ledningen til fx en væglampe.

Gruppetavle
Tavle med gruppeafbrydere, sikringer og HFI-afbryder.

HFI-afbryder
Afbryder strømmen, hvis der går en fejlstrøm til jord, fx gennem en person.

HPFI-afbryder
Fejlstrømsafbryder, der også reagerer på pulserende strømme fra fx lysdæmpere.

Ledningsafbryder
Afbryder på (til)ledningen til et elapparat. Jordbenet Det tredje ben på en stikprop, som giver jordforbindelse.

Jordledningen
Den elektriske ledning, der går fra gruppetavlen til jorden og som giver jordforbindelse.

Kapslingsklasse
Den elektriske brugsgenstands tæthedsgrad, der viser, hvor beskyttet elapparatet er mod berøring og vandpåvirkning.

Klemmemærkning
Mærkning på elektrisk materiel, der viser, hvor ledningerne skal tilsluttes.

Korrespondanceafbryder Afbryder, som anvendes ved tænd/sluk-funktion fra to steder.

Kroneafbryder

Dobbelt tænding i lampested til fx lysekrone med flere pærer eller til to lamper.

Kronemuffer

Klemmerækker.

Krydsningsafbryder

Afbryder, der bruges i forbindelse med korrespondanceafbryder, hvis der skal kunne tændes/slukkes fra mere end to steder.

Lampestik

Speciel stikkontakt for tilslutning af lamper.

Lampeudtag Dåse for tilslutning af lampe.

Mærkeffekt

Det energiforbrug W eller Watt, der er markeret på den elektriske brugsgenstand.

Mærkespænding

Den spænding i volt, V, der er markeret på den elektriske brugsgenstand.

Mærkestrømmen

Det strømforbrug i ampere, A, der er markeret på den elektriske brugsgenstand.

Mellemledningen

Den faseledning, der går videre fra en afbryder til fx et lampested.

Nulledningen

Den ledning, der ikke er spænding på.

Polsøger

Specialværktøj, der viser, om der er spænding på.

Roset

Lampeudtag.

Samlemuffe

Lille plastik 'muffe', der anvendes til at samle to eller flere ledninger.

Snapanordning

Anordning, der kan klipses på uden brug af værktøj.

Stikprop

Det stik, som sættes i stikkontakten.

Tilledning

Ledning, der går fra stikkontakten eller lampeudtaget til elapparatet.

Timere

Tidsstyret afbryder, der kan forudindstilles til automatisk at slukke og tænde for strømmen på bestemte tidspunkter.

Transformer

Apparat, der omformer en elektrisk vekselspænding til en anden værdi.

Tristikdåse

Stikdåse med tre stikkontakter.

Udløbsroset

Dåse til tilslutning af lampe.